میریزم اشک از دیده ام

چون برگ گل بر دامنت

در لحظه های آخرم

دم از تو دالبر می زنم

/ 4 نظر / 17 بازدید
الهه

سلام سلام خوفی امیدم ؟ کودوم امید خب تو دیگه تنها امید به زندگی![نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل][چشمک][چشمک][قلب][قلب][قلب] خب امیدوارم پر رو نشده باشی![نیشخند][چشمک] خوفی ؟ [خجالت] اینم واسه تعجبش![تعجب] [قهقهه][قهقهه][قهقهه][قهقهه][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][نیشخند][خنده][خنده][خنده][خنده][خنده] کلا من یــــــــــــــــــــــاد نـــــــــــــــــــدارم بنویسم با این آدمکا خوش می گذرونم![نیشخند][چشمک] خب منم اومدم بگم منم هشتم! هفت نه ها هشت فقط هشت هشت هشت هشت! گفتم که امروز بچه شدم![خجالت][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][چشمک][نیشخند] خب بسه سرد درد می گی ره خیلی به مانیتور زل بزنی![ناراحت][ماچ][ماچ][ماچ] برو استراحت کن می بوسمت[ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ][ماچ](بازم هشت تا!) بای بای[خداحافظ][گل] راستی لفتم ببینم![نیشخند] آخ جـــــــــــــــــــــــــــــون[نیشخند][بغل][بغل][بغل][بغل][بغل]

الهه

راستس من مردم نشد باهت تماس بگیرم! منم عکسو گذاشتم تو بلاک اکه نیومده بود برو تو authors بعد رو الهه کلیک کن منو میبینی![نیشخند][چشمک][بغل][لبخند][قلب][خجالت][گل][خداحافظ]

سیاوش

هزاران غم به دل اندوخته دارم - به سینه آتشی افروخته دارم [گل]